Welkom bij Radio Marx

Karl Marx (1818-1883) schreef deel 1 van Het Kapitaal ongeveer 150 jaar geleden.
In dit werk analyseert Marx het kapitalisme en komt hij tot de conclusie, dat het kapitalisme als economisch systeem van uitbuiting
en misbruik ten dode is opgeschreven. In het huidige tijdgewricht is het meer dan ooit duidelijk, dat het kapitalisme zijn langste tijd heeft gehad.

De hebzucht van het kapitalisme kent geen grenzen. Het eigent zich wereldwijd alle grondstoffen toe en voert voortdurend oorlogen om zijn machtspositie te behouden.

Wij van Radio Marx zijn van mening, dat deze barbarij  gestopt moet worden en de weg van het socialisme dient te worden ingeslagen. Het werkelijke socialisme is de weg van de waarheid, de bevrijding en de rechtvaardigheid, een weg die slechts bewandeld  kan worden door en met mensen van goede wil.

Deze website wil een, zij het bescheiden, bijdrage leveren aan het bereiken van dat doel.

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd;
het komt er op aan haar te veranderen”. (K.Marx)