mei 012013
 
1 mei 1886

August Spies was een van de organisatoren van de staking op 1 mei 1886 in Chicago. Spies werd samen met drie anderen in 1887 opgehangen na een showproces, waarin ze ter dood veroordeeld werden voor het gooien van een bom naar de politie. Hun offer was aanleiding tot het instellen van de eerste mei als […]

mrt 252013
 
De hedendaagse relevantie van het Marxisme

Een interview met Michael A. Lebowitz door Zhuo Mingliang   Denkt u dat het Marxisme nog steeds actueel is? En zo ja, welke delen daarvan? Ik denk dat het gehele Marxisme relevant is voor het begrijpen van het kapitalisme. Het is een fout te denken dat het kapitalisme veranderd is en dat we daarom het […]

feb 092013
 
Marxisten - Michael A. Lebowitz

Michael Lebowitz is emeritus hoogleraar economie aan de Simon Fraser University in Vancouver, Canada, en de auteur van Beyond Capital: Marx politieke economie van de arbeidersklasse, winnaar van de Isaac Deutscher Memorial Prize van 2004, en Build It Now: Socialism for th Twinty-First Century. Hij is directeur van Program in Transformative Practice and Human Development, […]

dec 312012
 
Democracy at Work

‘Democracy at Work’  is een project, dat begon in 2010, met als doel het opbouwen van een sociale beweging. Deze beweging heeft als doel de overgang naar een nieuwe maatschappij wier productieve bedrijven (kantoren, fabrieken, en winkels) voor het merendeel zullen bestaan uit Workers’ Self-Directed Enterprises (WSDE’s), in een echte economische democratie. De WSDE’s werken samen […]

dec 282012
 
Marx for Today

Na rond 1989 officieel dood te zijn verklaard en verwezen te zijn naar de spreekwoordelijke vuilnisbak van de geschiedenis, was Marx verrassend snel weer terug, en dook op verschillende plaatsen weer op. Voor Marcello Musto, de redacteur van deze verzameling essays over Marx, was er altijd een “terugkeer naar Marx”. Of zoals de eminente poststructuralistische […]

dec 042012
 
Een Marxistische theorie van de Wereld, deel 102: wat is neoliberalisme?

De ‘vrije markt’ theorie biedt een pseudo-wetenschappelijke rechtvaardiging van de hebzucht en armoede eigen aan het kapitalistische systeem, en de belangrijkste begunstigden zijn de wereldwijde mega-bedrijven van het neoliberale kapitalisme. Neoliberalisme – of wat in het verleden ‘monetarisme’ en ‘Thatcherisme’ is genoemd – wordt soms afgedaan als weinig meer dan een ideologische aberratie. Dit is […]