mrt 252013
 
De hedendaagse relevantie van het Marxisme

Een interview met Michael A. Lebowitz door Zhuo Mingliang   Denkt u dat het Marxisme nog steeds actueel is? En zo ja, welke delen daarvan? Ik denk dat het gehele Marxisme relevant is voor het begrijpen van het kapitalisme. Het is een fout te denken dat het kapitalisme veranderd is en dat we daarom het […]

feb 092013
 
Marxisten - Michael A. Lebowitz

Michael Lebowitz is emeritus hoogleraar economie aan de Simon Fraser University in Vancouver, Canada, en de auteur van Beyond Capital: Marx politieke economie van de arbeidersklasse, winnaar van de Isaac Deutscher Memorial Prize van 2004, en Build It Now: Socialism for th Twinty-First Century. Hij is directeur van Program in Transformative Practice and Human Development, […]

nov 242012
 
Marxisten - Istvan Meszaros

Biografie Istvan Meszaros werd geboren in Hongarije in 1931. Tijdens zijn studie werd Meszaros een discipel en de aangewezen opvolger van Georg Lukacs. In 1956, Meszaros verliet Hongarije na de Sovjetinvasie. Meszaros vestigde zich in Engeland waar hij professor in de filosofie was aan de Universiteit van Sussex. In 2009 werd Meszaros bekroond met de […]

nov 142012
 
Marxisten – Richard Wolff

Richard D. Wolff is emeritus hoogleraar Economie aan de Universiteit van Massachusetts, Amherst en New School University. Hij heeft een doctoraat in de economie aan de Yale University en titels van Harvard (geschiedenis) en Stanford (economie). Wolff heeft economie gedoceerd aan Yale en de City University van New York en aan de Universiteit van Massachusetts. […]

nov 072012
 
Marxisten - Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg was de jongste van vijf kinderen van een joodse familie in Polen. Ze raakte betrokken bij ondergrondse activiteiten, terwijl ze nog op de middelbare school zat. Net als veel van haar radicale tijdgenoten emigreerde ze naar Zürich (1889), waar ze rechten en politieke economie studeerde, met een doctoraat in 1898. In Zürich werd […]

nov 042012
 
Marxisten - Ernest Mandel

Ernest Mandel was een van de meest creatieve en onafhankelijke revolutionaire denkers van onze tijd. Mandel is geboren in Frankfurt am Main in 1923 en behoorde tot een familie van (niet-praktiserende) Poolse joden met een Duitse culturele achtergrond. Hij leefde het grootste deel van zijn leven in België. De jonge  Ernest ontdekte het socialisme op […]

nov 022012
 
Marxisten - Eric Hobsbawm

Eric Hobsbawm, een van de grootste historici van Groot-Brittannië, is overleden op 1 oktober 2012 op de leeftijd van 95 jaar, met achterlating van een aanzienlijk en gevarieerd oeuvre. Hij was zijn leven lang een Marxist en een communist, en zijn inzichten waren altijd scherp en kritisch. Zijn leven weerspiegelde op vele manieren de grote […]