mei 012013
 

August Spies was een van de organisatoren van de staking op 1 mei 1886 in Chicago. Spies werd samen met drie anderen in 1887 opgehangen na een showproces, waarin ze ter dood veroordeeld werden voor het gooien van een bom naar de politie. Hun offer was aanleiding tot het instellen van de eerste mei als Dag van de Arbeid.
De slotwoorden van Spies tijdens het proces:
“Als u denkt dat door ons op te hangen de arbeidsbeweging  tot staan kan worden gebracht… de beweging waardoor de vertrapte miljoenen, de miljoenen die zwoegen in ellende en gebrek, verwachten bevrijding te vinden, als u dat denkt, hang ons dan maar op! Hier dooft u een vonk, maar daar en daar, achter u en voor u en overal zal het vuur telkens weer opvlammen. Het is een ondergronds vuur, dat u niet kunt blussen”.

okt 262012
 

Bron / origineel: www.marxists.org
Arbeid is niet de bron van alle rijkdom. De natuur is in evenwaardige mate een bron van gebruikswaarden (die immers evengoed de materiële rijkdom uitmaken!) als de arbeid, die zelf slechts één der natuurkrachten manifesteert: de menselijke arbeidskracht. Bovengenoemde frase kan men terugvinden in ieder abc-boek en is in zoverre juist, naarmate hierbij wordt verondersteld dat arbeid wordt verricht met gebruikmaking van de nodige voorwerpen en gereedschappen. Continue reading »