dec 312012
 

‘Democracy at Work’  is een project, dat begon in 2010, met als doel het opbouwen van een sociale beweging. Deze beweging heeft als doel de overgang naar een nieuwe maatschappij wier productieve bedrijven (kantoren, fabrieken, en winkels) voor het merendeel zullen bestaan uit Workers’ Self-Directed Enterprises (WSDE’s), in een echte economische democratie. De WSDE’s werken samen met op dezelfde wijze georganiseerde woongemeenschappen, zowel lokaal, regionaal en nationaal (en hopelijk ook internationaal). Dat partnerschap vormt de basis van een echte participatieve democratie. Continue reading »