dec 282012
 

Na rond 1989 officieel dood te zijn verklaard en verwezen te zijn naar de spreekwoordelijke vuilnisbak van de geschiedenis, was Marx verrassend snel weer terug, en dook op verschillende plaatsen weer op. Voor Marcello Musto, de redacteur van deze verzameling essays over Marx, was er altijd een “terugkeer naar Marx”. Of zoals de eminente poststructuralistische filosoof Jacques Derrida zei: “het is altijd fout Marx niet te lezen, te herlezen en te bediscussiëren” (blz. 4). Continue reading »

okt 252012
 

Is er een alternatief voor oorlog?

Is er een alternatief voor de vernietiging van de planeet?

Niemand stelt deze vragen omdat ze absurd lijken. Toch ook kan niemand ontsnappen aan deze vragen. Tot aan de wereldwijde economische crisis, was het motto van het zogenoemde “neoliberalisme” TINA: “There Is No Alternative!”

Geen alternatief voor de “neoliberale globalisering”?

Geen alternatief voor de onbelemmerde ‘vrije markt’ economie?

Wat is “neoliberale globalisering”?

Laten we eerst verduidelijken wat globalisering en neoliberalisme zijn, waar ze vandaan komen, door wie ze worden geregisseerd, wat zij beweren, wat ze doen, waarom hun effecten zo fataal zijn, waarom ze zullen mislukken en waarom mensen er toch aan vasthouden. En laten we dan eens kijken naar de reacties van degenen die niet in staat zijn/ – of niet willen – leven met de gevolgen.

Dit is waar de problemen beginnen. Zo’n goede twintig jaar al krijgen we te horen dat er geen alternatief bestaat voor de neoliberale globalisering, en dat in feite zo’n alternatief ook niet nodig is. Telkens en weer, zijn we geconfronteerd met het TINA-concept: “Er is geen alternatief”. De “ijzeren dame”, Margaret Thatcher, was een van degenen die dit geloof eindeloos herhaalde. Continue reading »

okt 242012
 

Een aantal jaren geleden in New England, vroeg een groep van milieuactivisten een corporate executive hoe zijn bedrijf (een papierfabriek) het dumpen van industrieel afvalwater in een nabijgelegen rivier kan rechtvaardigen. De rivier – die Moeder Natuur over een aantal eeuwen had gecreëerd – werd gebruikt voor drinkwater, vissen, varen en zwemmen. In slechts een paar jaar had de papierfabriek haar veranderd in een zeer giftig open riool.

De executive haalde zijn schouders op en zei dat dumpen in de rivier de meest kosteneffectieve manier is voor het afvoeren van fabrieksafval. Als het bedrijf de extra kosten zou moeten betalen, zou het niet in staat zijn om zijn concurrentiepositie te behouden en zou het moeten sluiten of verhuizen naar een goedkopere arbeidsmarkt, wat beide resulteert in een verlies van arbeidsplaatsen voor de lokale economie. Continue reading »

okt 222012
 

Bron / origineel: www.bunker8.pwp.blueyonder.co.uk

De groeiende beweging tegen de kapitalistische globalisering maakt een stevige greep op de dynamiek van het huidige tijdperk meer dan ooit belangrijk. De relatie tussen theorie en praktijk is duidelijk en urgent. Deze beweging wordt goed bediend met een explosieve groei van literatuur over specifieke aspecten van de destructieve activiteiten van het wereldwijde kapitalisme met betrekking tot milieuvervuiling, de rol van het IMF en de WTO in de slavernij van arme landen, en vele andere onderwerpen. Denk aan het briljante ‘No Logo’ van Naomi Klein, ‘Private Planet’ van David Cromwell, of de geschriften van radicale economen als Walden Bello. Continue reading »