jul 062013
 

jihadistensyrie‘Wij zijn niet voor de jihadisten, maar wij steunen het Vrije Syrische Leger (FSA) tegen de dictator en massamoordenaar Assad,’ zegt links Nederland, althans een deel daarvan. Ondertussen gaan onderdelen van de FSA, uitgerust met door Qatar en Saoedie Arabië geleverde wapens uit Engeland, de VS en andere imperialistische landen, rustig hun gang met de eigen agenda, waarin een radicaal islamitische staat het einddoel is. Onderweg onthoofden ze op meer dan barbaarse wijze hun gevangen tegenstanders en barbecuen ze de afgehakte hoofden. Een enkele door drugs en ideologische aberraties bevangen jihadist meent zelfs de organen uit het lichaam van een gedode tegenstander te moeten snijden om die vervolgens voor een door de imperialisten verstrekte iPhone van een medestander te moeten consumeren. O, dat ging even te ver, niet waar meneer Cameron? Dat bedierf wel even het beeld van de vrijheidsstrijder als brave Syriër, meneer Obama, die opkomt voor zijn democratische vrijheden.

‘Ja maar hier zijn we het ook niet mee eens,’ roepen ze nu in koor, de Groenlinksers, de IS’ers en aanverwanten. ‘Nee, de FSA dat zijn de ware vrijheidsstrijders,’ houden ze stug vol. Alsof we het over twee totaal verschillende groepen hebben, die elkaar toevallig ergens langs de Turkse grens zijn tegengekomen.

Wie zijn de ‘gematigde rebellen’ van het FSA nu eigenlijk? Oprechte vrijheidstrijders, die dictator al-Assad weg willen hebben in ruil voor een democratische, seculiere samenleving? De gedachte, dat Saoedie Arabië en Qatar dit soort lieden zouden steunen is op zijn minst naïef te noemen. Over ondemocratische regimes gesproken. Nee, de leiding en een groot deel van de aanhang en strijders van de FSA bestaat uit hard-line jihadisten, die een einde willen maken aan de huidige seculiere Syrische staat. We hebben het onder andere over de Tawheed Brigade, een groep die verwant is aan de Moslimbroederschap, de ultra conservatieve Valken van Damascus en de al Nusra Brigade, die uitblinken in wreedheid en kannibalisme. We hebben het over huurlingen die werkloos zijn geraakt na de gruwelijke killing fields van Libië en over verdwaalde en verdwaasde pubers uit steden als Delft en Antwerpen. Nee, de FSA heeft niets seculiers en ook niets democratisch. Ze willen wraak voor de nederlaag tegen het Assad-regime in 1982 bij Houla. Ze willen een moslimstaat, net als in Libië, ze willen een einde aan de rechten van vrouwen, een einde aan de rechten van minderheden, gelovig of seculier.

En toevallig is het doel van deze losgeslagen bendes, die ongestoord hun gang kunnen gaan om een heel land in een paar maanden tijd, alweer net als in Libië, naar de politieke en economische ondergang te helpen, toevallig is hun doel hetzelfde als die van het imperialistische westen: een einde aan het regime Assad. Niet omdat hij een dictator is, een ongekozen leider, maar omdat hij met zijn nationalistische en antikoloniale politiek weigert een marionet van het westen te zijn, omdat Damascus in de weg ligt op de marsroute naar Iran, omdat Israel de Golan Hoogvlakte definitief wil inlijven en en passant de Hezbollah van de kaart wil vegen.
De imperialisten zijn helemaal niet geïnteresseerd in democratie en vrijheid voor het volk. Ze zijn uitsluitend en alleen geïnteresseerd in vrijheid voor hun eigen ondernemingen en belangen van Wall Street die als sluipwespen de economie willen binnen dringen om die uit te zuigen tot de laatste druppel olie, tot de laatste Dinar, de laatste druppel bloed.

Het is wederom hetzelfde liedje en daarom is het zo teleurstellend dat de zich links noemende salon-socialisten opnieuw, met open ogen, in de val van het imperialisme lopen en hun steun uitspreken voor de uitbuiters en de onderdrukkers. Op die manier dragen ze er mede toe bij dat de imperialistische politiek in eigen land al maar door kan blijven gaan.

okt 262012
 

Bron / origineel: www.bigeye.com

In Nederland heerst al sinds jaar en dag de grote gekte. In de politiek zie je de optimale manifestatie hiervan. We hebben weer ministers van oorlog, die met droge ogen beweren dat wij aan opbouw doen in Afghanistan, een land waar wij helemaal niets te zoeken hebben. De 10 geboden worden met name door de christelijke partijen openlijk aan hun laars gelapt. Wat niet doden of niet stelen? Met onze zogenaamde bondgenoten stelen we de olie uit Irak en in de wirwar die dat met zich meebrengt komen ook nog eens ruim een miljoen Irakezen om het leven. En verder? Links bestaat openlijk niet meer. Racisme staat weer op de agenda bij monde van Wilders. De pers is monddood gemaakt en de TV is verworden tot emotie.

Continue reading »

okt 222012
 

Bron / origineel: yalepress.yale.edu

Marx is dood, maar de klassenstrijd is nog levend en wel. De imperiale interventie zoals in Libië, vanwege grondstoffen en het onder de duim houden van China is een manifestatie op mondiaal niveau. In de vs nemen conservatieve politici stappen om vakbonden te verpletteren door het beperken of elimineren van de rechten van arbeiders. Continue reading »

okt 222012
 

Bron / origineel: www.bunker8.pwp.blueyonder.co.uk

De groeiende beweging tegen de kapitalistische globalisering maakt een stevige greep op de dynamiek van het huidige tijdperk meer dan ooit belangrijk. De relatie tussen theorie en praktijk is duidelijk en urgent. Deze beweging wordt goed bediend met een explosieve groei van literatuur over specifieke aspecten van de destructieve activiteiten van het wereldwijde kapitalisme met betrekking tot milieuvervuiling, de rol van het IMF en de WTO in de slavernij van arme landen, en vele andere onderwerpen. Denk aan het briljante ‘No Logo’ van Naomi Klein, ‘Private Planet’ van David Cromwell, of de geschriften van radicale economen als Walden Bello. Continue reading »