mrt 302015
 

De kern van het denken van Marx

De basis van het denken en het werk van Marx komt voort uit twee hoofdelementen:
1. Zijn opleiding en omgeving waarin in het bijzonder het werk van Hegel een belangrijke rol speelde. Hegel is een van de belangrijkste denkers van de Verlichting. Zijn concept van de dialectiek was een doorbraak in het menselijk denken en legde de weg open naar denkmethoden die meer systeem gericht zijn. In de huidige tijd is dit heel gewoon in het Westen en zijn er vele systemische benaderingen ontwikkeld op vele terreinen.
2. Zijn verwondering over en betrokkenheid met de arbeidersklasse die in zijn tijd in  West Europa voor het overgrote deel in bittere armoede leefde, vooral tijdens de crises die zich regelmatig voordoen. In zijn boek het Kapitaal zijn vele hoofdstukken hieraan gewijd. Deze beschrijvingen, gebaseerd op vele bronnen, vragen een sterke maag bij het lezen. En wat dat laatste betreft is er weinig veranderd als je kennis neemt van de schrijnende armoede in grote delen van vooral Afrika, maar ook op andere continenten. Continue reading »

mei 012013
 

August Spies was een van de organisatoren van de staking op 1 mei 1886 in Chicago. Spies werd samen met drie anderen in 1887 opgehangen na een showproces, waarin ze ter dood veroordeeld werden voor het gooien van een bom naar de politie. Hun offer was aanleiding tot het instellen van de eerste mei als Dag van de Arbeid.
De slotwoorden van Spies tijdens het proces:
“Als u denkt dat door ons op te hangen de arbeidsbeweging  tot staan kan worden gebracht… de beweging waardoor de vertrapte miljoenen, de miljoenen die zwoegen in ellende en gebrek, verwachten bevrijding te vinden, als u dat denkt, hang ons dan maar op! Hier dooft u een vonk, maar daar en daar, achter u en voor u en overal zal het vuur telkens weer opvlammen. Het is een ondergronds vuur, dat u niet kunt blussen”.

dec 282012
 

Na rond 1989 officieel dood te zijn verklaard en verwezen te zijn naar de spreekwoordelijke vuilnisbak van de geschiedenis, was Marx verrassend snel weer terug, en dook op verschillende plaatsen weer op. Voor Marcello Musto, de redacteur van deze verzameling essays over Marx, was er altijd een “terugkeer naar Marx”. Of zoals de eminente poststructuralistische filosoof Jacques Derrida zei: “het is altijd fout Marx niet te lezen, te herlezen en te bediscussiëren” (blz. 4). Continue reading »

nov 022012
 

Eric Hobsbawm, een van de grootste historici van Groot-Brittannië, is overleden op 1 oktober 2012 op de leeftijd van 95 jaar, met achterlating van een aanzienlijk en gevarieerd oeuvre. Hij was zijn leven lang een Marxist en een communist, en zijn inzichten waren altijd scherp en kritisch. Zijn leven weerspiegelde op vele manieren de grote gebeurtenissen van de 20ste eeuw, waarover hij zo goed schreef: de opkomst van het imperialisme, fascisme en het communisme was zo veel een deel van zijn leven als zijn boeken. Continue reading »

okt 312012
 

Bron / origineel: www.truthdig.com

Deze week markeert het einde van de dollar als ‘s werelds “reserve currency”. Het markeert het begin van een vreselijke periode van economische en politieke neergang in de Verenigde Staten. En het signaleert de laatste snik van het Amerikaanse imperium. Dat is voorbij en komt niet terug. En wat het gaat worden zal zeer, zeer pijnlijk zijn.

Barack Obama, en de misdadigers op Wall Street, die geholpen door media die doorgaan met idiote roddel en onzinnig geklets in plaats van nieuws terwijl wij de grootste economische crisis in onze geschiedenis doormaken, hebben ons misschien in de maling genomen, maar de rest van de wereld weet dat wij failliet zijn. En deze landen zijn vervloekt als zij de steun aan een opgeblazen dollar voortzetten en de massieve federale begrotingstekorten blijven ondersteunen, die tot meer dan $2 biljoen zijn opgelopen, en die de imperialistische uitbreiding van Amerika in Eurazië en ons systeem van casino kapitalisme financieren. Zij hebben ons bij de keel. En staan op het punt deze dicht te knijpen.
Continue reading »

okt 222012
 

Bron / origineel: yalepress.yale.edu

Marx is dood, maar de klassenstrijd is nog levend en wel. De imperiale interventie zoals in Libië, vanwege grondstoffen en het onder de duim houden van China is een manifestatie op mondiaal niveau. In de vs nemen conservatieve politici stappen om vakbonden te verpletteren door het beperken of elimineren van de rechten van arbeiders. Continue reading »

okt 102011
 

Karl Marx schreef deel 1 van het Kapitaal ongeveer 150 jaar geleden. Wie het werk van Marx voor het eerst tot zich neemt, kan niet anders dan verbaasd zijn. De huidige tijd laat meer dan ooit zien waarom het kapitalisme niet werkt en niet kan werken en Marx legde toen al uit waarom tot in bijna alle mogelijke details. Continue reading »