mrt 252013
 

Een interview met Michael A. Lebowitz door Zhuo Mingliang

 

Denkt u dat het Marxisme nog steeds actueel is? En zo ja, welke delen daarvan?

Ik denk dat het gehele Marxisme relevant is voor het begrijpen van het kapitalisme. Het is een fout te denken dat het kapitalisme veranderd is en dat we daarom het Marxisme moeten veranderen. Marx begreep de aard van het kapitalisme; en hoewel het kapitalisme veranderd is in een aantal van zijn verschijningsvormen, blijft de essentie hetzelfde. Het kapitalisme is een systeem dat gebaseerd is op de uitbuiting en de deformatie van loonarbeiders ten bate van winsten voor degenen die zelf de productiemiddelen bezitten. Dat is niet veranderd. Continue reading »

feb 092013
 

Michael Lebowitz is emeritus hoogleraar economie aan de Simon Fraser University in Vancouver, Canada, en de auteur van Beyond Capital: Marx politieke economie van de arbeidersklasse, winnaar van de Isaac Deutscher Memorial Prize van 2004, en Build It Now: Socialism for th Twinty-First Century. Hij is directeur van Program in Transformative Practice and Human Development, Centro Internacional Miranda, in Caracas, Venezuela. Continue reading »