nov 102012
 

Ondanks een aantal interne tegenstrijdigheden, zit er veel onvergankelijke waarheid en veerkracht in de Marxistische prognose van sociale verandering. De filosofie van Marx is door critici onderworpen aan een zorgvuldige en minutieuze ontleding, maar haar schoonheid ligt in het feit dat, afgezien van een paar zwakke schakels, haar fundamentele punt niet valt te ontkennen, namelijk dat het kapitalisme lijdt aan ernstige tegenstrijdigheden, dat de winst-beluste, rijkdom-accumulerende neigingen van de rijken de schuld dragen van de herhaaldelijke conjunctuurcycli, die heel  vaak in de laatste twee eeuwen hebben geschud aan de fundamenten van de westerse beschaving. En ook vandaag de dag hangt de dreiging van recessie als een zwaard van Damocles boven de wankele kapitalistische economieën.

In de vergelijking tussen Marx en Sarkar wordt men onmiddellijk getroffen door de verschillen en de overeenkomsten. De verschillen echter overheersen.

Continue reading »

okt 232012
 

In het [huidige] kapitalistische tijdperk is religieuze uitbuiting meer psychisch dan fysiek, omdat de kapitalisten de intellectuelen gebruiken om intellectuele propaganda te verspreiden onder de massa’s teneinde te voorkomen dat zij enige filosofische rechtvaardiging vinden tegen de kapitalistische structuur. Deze intellectuele propaganda beoogt hen te overtuigen dat zij de slachtoffers zijn van omstandigheden. Het argument is: “Alles is lot. Alles is voorbestemd.” Continue reading »