dec 312012
 

‘Democracy at Work’  is een project, dat begon in 2010, met als doel het opbouwen van een sociale beweging. Deze beweging heeft als doel de overgang naar een nieuwe maatschappij wier productieve bedrijven (kantoren, fabrieken, en winkels) voor het merendeel zullen bestaan uit Workers’ Self-Directed Enterprises (WSDE’s), in een echte economische democratie. De WSDE’s werken samen met op dezelfde wijze georganiseerde woongemeenschappen, zowel lokaal, regionaal en nationaal (en hopelijk ook internationaal). Dat partnerschap vormt de basis van een echte participatieve democratie. Continue reading »

nov 282012
 

De ironie en absurditeit van de Nobelprijs voor de economie zijn veel groter dan kan worden verwoord in dit artikel. De twee winnaars, Alvin E. Roth van Harvard University en Lloyd Shapley van UCLA, hebben gewerkt aan details van de markt, aan het ‘falen’ van de markt en aan de manier waarop markten kunnen worden aangepast teneinde minder vaak te falen. Dit topic was  – voor de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen, dat de Nobelprijzen toekent – de belangrijkste die ze konden bedenken of vinden op het gehele terrein van de economie in 2012. Continue reading »

nov 282012
 

Dit boek brengt de groeiende ongerustheid en de inzichten van een econoom in beeld terwijl hij toekeek op de groeiende economische crisis, die uitbarstte in 2005, en die sindsdien de gebeurtenissen in de wereld domineerde. De argumenten hier verschillen sterk van de meeste andere verklaringen door politici, media commentatoren en academici. Stap voor stap, laat professor Wolff zien dat diepgewortelde economische structuren – de relatie tussen lonen en winst, tussen werknemers en directie en tussen schulden en inkomsten – de oorzaak zijn van de crisis. De grote verandering in de Amerikaanse economie sinds de jaren 1970, toen de werkgevers de historische stijging van de reële lonen van de Amerikaanse werknemers stopten, werden de gebeurtenissen in gang gezet die uiteindelijk de wereldeconomie brak. De crisis kwam voort uit de post-1970 winstexplosie, de schuld-gedreven expansie van de financiers-industrie, en het sequentieel opblazen van beurs en onroerend goed. Bailout interventies van de Federal Reserve en de US Treasury hebben te weinig en te laat geld gedumpt op een probleem dat meer nodig heeft dan geld om het op te lossen. Continue reading »

nov 142012
 

Richard D. Wolff is emeritus hoogleraar Economie aan de Universiteit van Massachusetts, Amherst en New School University. Hij heeft een doctoraat in de economie aan de Yale University en titels van Harvard (geschiedenis) en Stanford (economie). Wolff heeft economie gedoceerd aan Yale en de City University van New York en aan de Universiteit van Massachusetts. Hij was ook een visiting professor aan de Universiteit van Parijs (Sorbonne). Continue reading »