mrt 252013
 

Een interview met Michael A. Lebowitz door Zhuo Mingliang

 

Denkt u dat het Marxisme nog steeds actueel is? En zo ja, welke delen daarvan?

Ik denk dat het gehele Marxisme relevant is voor het begrijpen van het kapitalisme. Het is een fout te denken dat het kapitalisme veranderd is en dat we daarom het Marxisme moeten veranderen. Marx begreep de aard van het kapitalisme; en hoewel het kapitalisme veranderd is in een aantal van zijn verschijningsvormen, blijft de essentie hetzelfde. Het kapitalisme is een systeem dat gebaseerd is op de uitbuiting en de deformatie van loonarbeiders ten bate van winsten voor degenen die zelf de productiemiddelen bezitten. Dat is niet veranderd. Continue reading »

nov 072012
 

Rosa Luxemburg was de jongste van vijf kinderen van een joodse familie in Polen. Ze raakte betrokken bij ondergrondse activiteiten, terwijl ze nog op de middelbare school zat. Net als veel van haar radicale tijdgenoten emigreerde ze naar Zürich (1889), waar ze rechten en politieke economie studeerde, met een doctoraat in 1898. In Zürich werd ze betrokken bij de internationale socialistische beweging en ontmoette Georgy Valentinovich Plechanov, Pavel Axelrod, en andere vooraanstaande vertegenwoordigers van de Russische sociaal-democratische beweging, met wie ze het echter al snel oneens was. Samen met een medestudent, Leo Jogiches, die vriend voor het leven en soms minnaar was, daagde ze zowel de Russen en de gevestigde Poolse Socialistische Partij uit omwille van hun steun aan de Poolse onafhankelijkheid. Bijgevolg richtte zij en haar collega’s de rivaliserende Poolse Sociaal-Democratische Partij op, die aan de basis lag van de toekomstige Poolse Communistische Partij. De nationale kwestie werd een van de belangrijkste thema’s van Luxemburg. Voor haar waren nationalisme en nationale onafhankelijkheid regressieve concessies aan de klassevijand, de bourgeoisie. Ze onderschatte consequent nationalistische aspiraties en benadrukte socialistisch internationalisme. Dit werd een van haar belangrijkste punten waarop ze het niet eens was met Vladimir Lenin en zijn theorie van nationale zelfbeschikking. Continue reading »